Update: 6 februari 2021

PNR Solutions gevestigd op het adres Nieuwland Parc 314-C 2952 DD Alblasserdam Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.

Onze contactgevens:

Nieuwland Parc 314-C
2952 DD Alblasserdam
Nederland
Tel. +31 (0)183 - 20 10 19

De persoonsgegevens die wij verwerken

PNR Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en opslaan.

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een inlog aan te vragen of wanneer u klant wilt worden, in correspondentie en telefonisch.

Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteit op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • KVK nummer
 • BTW nummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouders/voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, naam dan contact met een van onze medewerkers gegevensbescherming, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

PNR Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Contact met u te kunnen opnemen(bellen of emailen etc.) indien dit nodig is om onze dienstverlening en uw opdrachten uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

PNR Solutions verwerkt daarnaast ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het doen van belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

PNR Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als klant bewaren wij uw informatie en financiële informatie met betrekking tot u en uw bedrijf, minstens zolang als wettelijk vereist.

U kunt altijd uw rechten uitoefenen op al uw gegevens die bij PNR Solutions zijn opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

PNR Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals transportbedrijven, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PNR Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare analytische technieken op onze website

PNR Solutions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die PNR Solutions gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PNR Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u registreren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt hiervoor een verzoek indienen door een email te sturen naar privacy@pnrsolutions.nl

Een reactie op uw verzoek zal uiterlijk binnen 10 werkdagen volgen. Wij doen er alles aan om uw vraag of klacht zo goed mogelijk op te lossen. Indien wij er samen niet uitkomen, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Alle gegevens die u invoert bij het aanmaken van een account worden opgeslagen op een beveiligde server. Deze gegevens worden voor u bewaard zodat u bij uw volgende bezoek niet opnieuw alles hoeft in te voeren. PNR Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op door te bellen naar +31 (0)183 20 10 19 of door een email te sturen naar privacy@pnrsolutions.nl.

Aanpassingen in onze privacyverklaring

PNR Solutions behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.